අපගේ මෙහෙවර

                                                                                                            අපගේ මෙහෙවරහි මූලික අරමුණ වන්නේ දරුවන්ට උසස් මට්ටමේ මුල් අධ්‍යාපන සේවාවන් දරුවන්ට ලබා දීමය​. ඒවා සැපයෙන්නේ ආරක්‍ෂිත අරපරිස්සම් සහිත පෝෂණ හිතකාමී පරිසරයක යි. එවැනි පරිසරයක් විසින් දරුවාගේ සාමාජික භාවික කායික සහ විඥ්ඥාපන වර්ධනය සහ දක්‍ෂණා ත් වර්ධනය කෙරේ. ඒවා වර්ධනය කරන්නේ උචිත අත්දැකීම් මඟිනි. එක් එක් දරුවාගේ සංස්කෘතික හා භාෂා උරුමය දෙපාර්ථමේන්තුව විසින් අනුමත කෙරේ.
                                                                                                           වර්‍ෂය පුරා වැඩසටහන් කීපයක් පැවැත්වීම දහම් දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ පදනමේ අරමුණය​. මේවා මාසිකව පැවැත්වේ. සිය කුසලතා සෙස්සන් අතර බෙදා හදා ගන්නටත් සිය ඥානය හා දැනුම වර්ධනය කොට ගන්නටත් ඊට වඩා වැදගත් අරමුණක් වන ශ්‍රී ලංකා හා ආගමික සාරධර්ම පිළිබඳ දැනුම දියුණු කොට ගෙන ඒවා අගය කරන්නටත් මේ වැඩමුළු විසින් දරුවන්ට අවශ්‍යතා සැපයේ.
"දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සංවිධානය සකස් කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත පැවති අති කෲර යුද්ධයට ගොදුරු වූ දරුවන්ට සෙතක් සැලසීම පිණිසයි. අපගේ අරමුණු වන්නේ ඔවුන් තුළ සාමූහික චින්තනය අවධි කොට ඔවුන් සතු කුසලතා දියුණු කර ගන්නට ඔවුන් පොළඹවාලීම යි. මේ සංවිධානයේ පළමුවන වැඩ සටහන පවත්වන ලද්දේ 1990 නොවැම්බර් 20 වනදා ය​. බොහෝ දරුවෝ මේ රැස්වීමට සහභාගී වූ එහි හැම වැඩසටහනක්ම තුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික රූපවාහිනී නාලිකාව විසින් විකාශය කරනු ලබයි.
අද මේ වැඩසටහන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පැවැත් වේ. එසේ පැවැත්වෙන්නේ අතීතයේ ලබන ලද අත්දැකීම් පදනම් කොට ගෙනය​. මේ වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ නම් දරුවන් තුළ මෙන්ම දෙමාපියන් තුළත් යහ චින්තන වගා කිරීමයි
එසේම දරුවන් සතු යහපත් මෙන්ම සරුසාර අදහස් මඟින් සමාජය දියුණු කිරීම මෙහි මූලික අරමුණයි. අපට මාර්ගෝපදේශකත්වය සපයනු ලබන්නේ ගරු සුදුහුම්පොළ විමලසාර ස්ථිවිරයන් විසිනි. එසේම දහම් සෙවණේ සිඟිත්තෝ ළමා පදනමෙහි ගරු සභාපතිතුමන් වන්නේ එම වහන්සේ ය​.
sri lankan flag daham_sevane_singiththo001003.jpg daham_sevane_singiththo001001.jpg
WWW.DAHAMSEVANESINGITHTHO.ORG.LK
මුල් පිටුව
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
දහම් බ්ලොගය
පුවත්
සේවාවන්
අප ගැන​
නිර්මාතෘ
අතීතය
පරිපාලනය
රූපවහිණී වැඩසටහන්
පුවත්පත් විස්තර
මිහිර පුවත්පත
අපට සහය දෙන්නන්
අපව අමතන්න
ළමා පිටුව
ඡායාරූප සහ වීඩියෝ
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.
| නිර්මාණය කිරීම.
daham_sevane_singiththo001005.jpg
අපට අනුග්‍රහය​
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
ළමා සංවර්ධන පදනම