දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ පිළිබඳව​

පසුගිය අවුරුදු 23 මුළුල්ලේ වැඩ සටහන් විසින් දැඩි දිළිඳු කමෙන් පෙළෙන දරුවන්ට හා පවුල් වලට අත්‍යාවශ්‍ය ආධාර උපකාර සම්පාදනය කරන ලදී. අපි එක් එක් දරුවාට අනුග්‍රහය සැපයීමේ දී වැඩ සටහන මඟින් වරප්‍රසාද විරහිත දරුවන් මත පැටවී තිබෙන දිළිඳු කමේ බර ලිහිල් කරන්නෙමු. අපි ඔවුන්ගේ නිසර්ග කුසලතා ගැන විශ්වාසය තබා ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය සම්පන්න උගත් එමෙන්ම සාර්ථකත්වය ළමා සාමාජයක මෙහෙයක් කළ හැකි පිරිසක් වීමේ අවස්ථාව සම්පාධනය කරන්නෙමු.

අපගේ මෙහෙය​

sri lankan flag daham_sevane_singiththo001003.jpg daham_sevane_singiththo001001.jpg
WWW.DAHAMSEVANESINGITHTHO.ORG.LK
මුල් පිටුව
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
දහම් බ්ලොගය
පුවත්
සේවාවන්
අප ගැන
නිර්මාතෘ
අතීතය
පරිපාලනය​
රූපවාහිණී වැඩසටහන්
පුවත්පත් විස්තර
මිහිර පුවත්පත​
අපට සහය දෙන්නන්
අපව අමතන්න​
ළමා පිටුව
ඡායාරූප සහ වීඩියෝ
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.
| නිර්මාණය කිරීම.
daham_sevane_singiththo001005.jpg
අපට අනුග්‍රහය​
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
ළමා සංවර්ධන පදනම