දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
sri lankan flag daham_sevane_singiththo001021.jpg
ළමා සංවර්ධන පදනම
visualization.gif
visualization.gif ලියාපදිංචි වූ නව ළමා සංවිධාන​
ඔබ ප්‍රදේශයේ ළමා සමාජයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා
blue_btn1.png
WWW.DAHAMSEVANESINGITHTHO.ORG.LK
මුල් පිටුව
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
අපේ බ්ලොගය
පුවත්
සේවාවන්
අප ගැන​
නිර්මාතෘ
අතීතය​
පරිපාලනය​
රූපවහිණී වැඩසටහන්
පුවත්පත් විස්තර​
මිහිර පුවත්පත​
අපට සහය දෙන්නන්
අපව අමතන්න​
ළමා පිටුව​
ඡායාරූප සහ වීඩියෝ
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.
| නිර්මාණය කිරීම.
sri_lanka_rupavahini_corporation-logo.png
අපට අනුග්‍රහය​
ළමා හඩ
පවුල් වලට සහාය වීම​
මාසික වැඩසටහන්
සිඟිත්තන්ට ශිෂ්‍යත්ව​
“අපේ දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ ළමා සමාජය ඇත්තටම අපේ ගමට ලොකූ පිටුවහලක් වුනා ඉදිරියට යන්න​. ළමා සමාජය පටන් ගන්න කලිං අපි අඳුනන්නේ නැහැ
දිළිඳු දරුවන්ගේ ජීවන තත්වය දියුණු කිරීම සඳහාත් ඔවුන්ගේ අනාගතය යහපත් කිරීම සඳහාත් ආධාර කිරීමේ දී ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ ඔවුන්ගේ පවුල්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික රූපවාහිණී සේවය වන "ජාතික රූපවහිණී නාලිකාව​"දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ වැඩසටහන විකාශය කරයි
සිඟිත්තන්ගේ අධ්‍යාපනය සදහා සහයවන්න​.
button_yellow1.png button_yellow1.png button_yellow1.png button_yellow1.png
නවතම වැඩසටහන්
daham_sevane_singiththo001001.png
ජාතික රූපවාහිණී ළමා 44 වෙනි වැඩසටහන